Hige wo Soru. Soshite Joshikosei wo Hirou-episode-6-